Reisverzekering

IXI Travel biedt je een
volledige annulatie – en reisbijstandsverzekering aan met VAB

7,5 % van de totale reissom


Annulatie – en reisbijstandsverzekering 24/7 medische personenbijstand + verzekering voor annulatie, wijziging of onderbreking van reizen (inclusief België, vanaf 1 overnachting).
Wat is gewaarborgd

– Annulatie van elke reis tot maximaal 2500 euro per persoon, in Europa, vanaf één overnachting.
Ziekte, ongeval (tot in de 2e graad) of overlijden (tot in de 3e graad)
Wanneer je voor de reis noodzakelijke inentingen, om medische redenen, niet mag ontvangen
Bij zwangerschapscomplicaties, herexamens, weigering van een visum, echtscheiding, bij ontslag of nieuw werk.
Moet je je reis vroegtijding stopzetten (door ziekte, ongeval of repatriëring)?
Dan ontvang je terugbetaling van de resterende vakantiedagen

– Medische kosten in het buitenland krijg je tot € 1.000.000 vergoed, zonder vrijstelling.
Repatriëring bij ziekte of lichamelijk ongeval is inbegrepen.
Je bent ook gedekt bij een dringende vroegtijdige terugkeer (ernstige ziekte of overlijden van een dicht familielid of schade aan je woning).

– Bagageverzekering tot maximale waarde van € 1250 per persoon ( verzekering tegen diefstal, verlies of beschadiging)Wat is niet gewaarborgd:

Ziekten die bij aanvang van de reis bestaan en te verwachten complicaties hierop zijn steeds uitgesloten. Onverwachte andere klachten of abnormale verergeringen zijn wel gedekt.
Beoefenen van de volgende sporten: motorsporten, snelheidssporten, alpinisme, alle vecht- en luchtsporten, beoefenen van sport als beroep of tegen bezoldiging/sponsoring en de hieraan verbonden trainingen.
Insolventie van de verzekerde.
Gevallen van overmacht.
– Annulatie van een reis door lichamelijk letsel ten gevolge van ongeval of ziekte waarvoor je in behandeling was bij een arts voor het contract werd afgesloten en/of bij boeking van de reis.

Coronaproof Label
Ook dekking bij ziekte Covid-19
Ziekte voor vertrek: geldige annulatiereden
Ziekte op reis: tot € 1.000.000 medische kosten
Gedwongen langer verblijf door Covid-19: max € 75/persoon/dag, max 7 dagen
Reisonderbreking indien Covid-19 bij dicht familielid
PCR-test in het kader van een medisch dossier
Repatriëring indien noodzakelijk
...